Facebook

Klubregler

Klubregler for Aalborg OK 2017 - revideret september 2017

Kontingent: 
Kontingent: Junior -20 år: 400 kr. pr. år
Senior 21- år: 500 kr. pr. år
Familie med samme adresse:
2 medlemmer, pr. medlem 500 kr. pr. år.
3 medlemmer, pr. medlem 333,34 kr. pr. år
4 medlemmer, pr. medlem 250,00 kr. pr. år
5 medlemmer, pr. medlem 200 kr. pr. år
Passive (inkl. klubblad) 400 kr. pr. år.

Kontingent betales forud et helt år ad gangen, sidste rettidige betaling 28. februar.
Der udsendes en mail med opkrævning. Konto 7450 1227206.
Kontingentet reduceres kvartalsvis ved indmeldelse efter 1. april.

Kontingentet dækker bl.a. Orientering, som er magasinet fra Dansk Orienteringsforbund. Bladet sendet til alle aktive medlemmer. Der sendes dog max. et eksemplar til hver husstand. Adressen hentes fra O-service.

Derudover udgiver klubben klubbladet Kratluskeren, der ligeledes udsendes til alle medlemmer. Max. et eksemplar pr. husstand. Adressen hentes fra klubbens adresseliste.

Passive medlemmer: Kan ikke deltage i idrætsudøvelsen.

Nøgle til klubhuset udleveres mod depositum på 100 kroner af kassereren.

Løbetøj: Klubbens officielle konkurrenceløbetrøje sælges til medlemmer for 250 kroner for seniorer og 200 kroner for juniorer. Bestilling sker via Lene Vindum (tlf. 3011 9150,Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), hvor man også kan bestille løbebukser og forskelligt andet klubtøj.

Kortsalg: Klubbens orienterings-kort forhandles af Jeppe Grue ( Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Prisen følger DOF’s reglement Dertil kommer 2 kroner ekstra for banepåtryk. Der tillægges administrationsgebyr for alle kunder udenfor AOK. 


Traditionsløb/vintercup og klubtræning: arrangeret af Aalborg OK er gratis for klubbens aktive medlemmer. For alle andre er prisen 20 kroner.

Tilmelding til stævner: Skal ske via O-service. Alternativt ved at kontakte Kai Ø. Laursen, Bøgevangen 3, 9330 Dronninglund. Medlemmer er selv ansvarlige for rettidig tilmelding. Fristen fremgår af O-service samt som oftest også det ugentlige nyhedsbrev eller Kratluskeren. Framelding kan ske uden udgift, hvis det sker inden tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldte løbere betaler startafgift, uanset om man møder frem.

Tilmelding til stafet: Det er klubben der sætter stafetholdene. Stafetudtagningsholdet består af Træningsudvalgsformand, Klubtræner og Ungdomstræner samt. evt. 1-2 klubmedlemmer.

Tilmelding til stafet skal ske 2 dage før den alm. tilmeldingsfrist.

Startafgift til stævner: Skal betales forud via konto 9387 – 4567 904 305. Man bør betale et større beløb forud, via O-service kan man holde øje med sin løbskonto.

Transport til stævner: Løberne opfordres til via O-service at oplyse, om de har ekstra pladser og se, hvem der er meldt til samme løb, så man indbyrdes kan aftale kørsel. 
Transport til træning: Via Facebook arrangeres fælleskørsel.

Afregning af transport mellem medlemmer til stævner/træning: Fra 1/10 afregnes kørsel med 20 kr. pr. person direkte til chaufføren. Undtaget fra denne regel er klubtræner, Ungdomstrænerne og Ungdomsløberne (der deltager i Ungdomstræningen). Alle chauffører opfordres til at tage imod betaling, så det bliver ens for alle. 

Tilskud/Godtgørelser/Udlæg:

Generelt gælder at kun aktive medlemmer kan modtage tilskud.

For tilskud vedr. arrangementer i Danmark, gælder, at medlemmet skal stille op for klubben i Danmark

For tilskud i udlandet, gælder at medlemmet skal stille op for klubben i udlandet.

Hvis tilskuddet overstiger egenbetalingen har bestyrelsen ret til at ændre tilskuddet.

Der gives udelukkende tilskud til de ordinære startafgifter mm. Dvs. at løberen selv betaler for en evt. eftertilmelding og åbne baner købt på dagen.

Tilskud til uge- som weekendture i udlandet sker efter forudgodkendt budget.

Transportudgifter (stævner/kurser m.m.): Transportudgifter dækkes med statens laveste takst (i 2017 1,93 kr. pr km) under forudsætning af, at bilerne fyldes op, når det er praktisk muligt. Tilskud kan opnås ved kørsel til kurser, når medlemmer repræsenterer klubben, ved korttegning og banelægning, for funktionsledere ved klubbens åbne løb (men ikke ved træningsløb, ligesom der ikke gives tilskud til kørsel til skoven på stævnedage).

Tilskud til ungdomsløbere: Ungdomsløbere får betalt 75 procent af startafgiften ved alle åbne løb på den danske terminsliste.  Deltagergebyr ved KUM betales fuldt ud af klubben.
Ungdomsløbere får betalt 50 procent af startafgiften ved udenlandske løb (max. 10 løb. pr. år)
Ved weekendture i Danmark og weekendkurser udgør egenbetalingen 200 kroner. Ved weekendture i udlandet udgør egenbetalingen 500 kroner. Ved sommerlejre i både Danmark og udlandet dækkes 50 procent af prisen. 

Ved ugeture i Danmark udgør egenbetalingen max. 500 kroner. Ved ugeture i udlandet udgør egenbetalingen max. 1000 kroner.

Som hovedregel kan hver løber få tilskud til fem weekendture og tre weekendkurser om året. 

Tilskud til ungseniorløbere: Løbere fra og med 21 til og med 26 år indgår i ungseniorgruppen.
Gruppens medlemmer kan få 75% på de ordinære startafgifter til følgende løb: Nordjysk 2-Dages, Divisionsturneringsløb, Påskeløb, Danish Spring, DM'er, JFM'er samt Midgårdsormen

Tilskud til øvrige eliteløbere: Der gives tilskud til eliteløbere over 26 år, der træner seriøst. Bestyrelsen godkender en liste over de aktuelle personer; interesserede melder via Træningsudvalgsformanden. 

Tiomila/weekendtur til Sverige: Ved deltagelse i klubtur til Tio-Mila giver klubben et tilskud på 600 kroner pr. løber, der deltager i stafetten. SU-berettigede betaler dog maksimalt 700 kroner.

Ved deltagelse i weekend-klubtur til Sverige giver klubben et tilskud på op til 300 kr. pr. løber, der deltager aktivt.

Egenbetaling udgør dog minimum 300 kr. pr deltager ved de to klubture.

Stafethold: Klubben dækker udgifterne til ikke-besatte pladser på stafethold, såfremt det er i klubbens interesse at stille stafethold.

Kursusafgifter Senior 21-: Kursusudgifter ud over 200 kroner betales af klubben. 

Udlæg: Bilag for udgifter skal sendes til klubbens kasserer senest fire uger efter det arrangement, de er knyttet til. Alle bilag skal dog senest være fremsendt 15. december.
Senere fremsendte bilag honoreres ikke.


Bestyrelsen